Donald Boström är fotojournalist, författare och redaktör. Han tilldelades stipendiet för att genom en rad starka fotografiska reportage, utförda under många år, ha åstadkommit en berörande dokumentär skildring av en av världens allvarligaste och längst pågående väpnade konflikter, den mellan Israel och Palestina.

Fotografierna berättar bland annat om palestinska barn, kvinnor och män som bor nära muren, och hur de drabbas av den olösta konflikten.

Bland de 24 bilder som visas här finns flera av dessa fotografier, men också bilder från andra delar av världen.

 

Se fotografens bilder
Här visas 24 fotografier av 2007 års Gullersstipendiat, Donald Boström. Hör fotografen själv berätta till varje bild! 

Donald Boströms fotografier visas via länken till höger. Bläddra bland bilderna och lyssna till hans egna upplevelser kring fotografierna och om hans arbete som fotograf.
För att lyssna till fotografens egen berättelse krävs att Flash finns installerat.

Till bilderna
Mer om Donald Boström